Home

Ligustrum Vulgare

Ligustrum vulgare är en snabbodlare som kommer att tappa de flesta av sina löv på vintern. I frost och ihållande fuktigt väder tappar den alla

Malvarrosa-Malvas-Alcea

Pilgrimsmusslor och Arcea är kända i många städer. Du ser det regelbundet i fasadträdgårdarna och trottoarerna. Växten växer till flera meters höjd och kan blomma

Grönt gräs-Tips-

Den välskötta gräsmattan är praktiskt taget fri från mossa, ogräs och kala fläckar. Men vad är en välskött gräsmatta? Gräset bör befruktas regelbundet under hela

Fjäril framgård. Är du inne?

Jag önskar att många skulle bygga en fjärilsträdgård i år. Gatan blir gladare. Och många fjärilsgårdar erbjuder vackra blomsterband till din stad eller stad där